Driehoeksgesprekken

Driehoeksgesprekken

In de weken 15, 16 en 17 (9 t/m 26 april) zijn er driehoeksgesprekken. Tijdens deze gesprekken bespreekt de leerling zijn/haar leerdoelen en leerprestaties met zijn/haar ouders en mentor.

 

De leerling neemt het initiatief en heeft tijdens het gesprek de regie. Aan bod komen onder meer de ambities van de leerling en wat hij/zij nodig heeft om beter te functioneren/presteren. Ook van de ouders wordt een actieve inbreng verwacht (belangstelling tonen, hun kind motiveren en de school op de hoogte houden van zaken die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de leerling).Terug naar overzicht