Locatienieuws Zonegge

Kom naar de open dag!

Editie: NR 34 Januari 2018, Locatie: Zonegge

De jaarlijkse open dag van het Liemers College is op vrijdag 26 januari. Alle locaties zijn van 16.00 tot 19.30 uur geopend voor achtstegroepers, hun ouders en andere belangstellenden. Lees meer >

Leerplichtambtenaar

Editie: NR 34 Januari 2018, Locatie: Zonegge

De leerplichtambtenaar houdt op woensdag 10 januari en woensdag 31 januari een preventief spreekuur op de locatie Zonegge. Wanneer sprake is van frequent te laat komen en/of veel ziekteverzuim kunnen leerlingen uitgenodigd worden voor dit spreekuur. Ouders worden hierover vooraf geïnformeerd.

Winteruitje

Editie: NR 34 Januari 2018, Locatie: Zonegge

Het team van de locatie Zonegge heeft donderdag 11 januari een gezellig winteruitje. Dit begint om 15.30 uur en is dus buiten schooltijd.

Rekentoets mavo

Editie: NR 34 Januari 2018, Locatie: Zonegge

Mavo-3 en mavo-4 hebben vrijdag 12 januari en maandag 22 januari de rekentoets. De leerlingen moeten hiervoor naar de locatie Heerenmäten (lokaal 208 en 213), omdat Zonegge onvoldoende vaste computers heeft. U heeft hierover al een brief gekregen. De vierdeklassers konden zich via itslearning inschrijven. De mentoren ontvangen een lijst met de keuzes van de leerlingen. Wie niet meedoet, heeft les volgens rooster.

Kennismakingslessen groep 8

Editie: NR 34 Januari 2018, Locatie: Zonegge

Voor leerlingen van groep 8 van de basisscholen in de omgeving zijn er maandag 15 januari en dinsdag 16 januari kennismakingslessen. Ook andere kinderen zijn van harte welkom. Het doel is dat de leerlingen een goede indruk krijgen van het onderwijs op het Liemers College. De toekomstige leerlingen worden om 13.00 uur verwelkomd in de aula van de school, waarna ze in groepjes vier minilessen volgen.

Toetsweek

Editie: NR 34 Januari 2018, Locatie: Zonegge

Alle leerlingen van mavo, havo en vwo hebben van 15 t/m 19 januari een toetsweek. Het rooster geeft aan wanneer er facultatieve lessen en toetsmomenten zijn.

Decanenavond mavo-2

Editie: NR 34 Januari 2018, Locatie: Zonegge

In de tweede klas is het kiezen van een vakkenpakket voor in de bovenbouw en een vervolgopleiding voor in het mbo een belangrijk onderwerp. Maandag 15 januari verzorgt de decaan vanaf 19.30 uur hierover een informatieavond voor leerlingen van mavo-2 en hun ouders. Bijzonder is dat mavo-leerlingen kunnen kiezen voor muziek als examenvak of Cambridge Engels.

Gluren bij de buren

Editie: NR 34 Januari 2018, Locatie: Zonegge

Met als motto ‘gluren bij de buren’ gaan leraren van het voortgezet onderwijs en hun collega’s in het basisonderwijs van 22 januari t/m 6 februari bij elkaar in de keuken kijken. Uitwisseling van ervaringen, onderwijsvernieuwingen en ideeën moet bijdragen aan een goede samenwerking tussen de scholen in de Liemers.

Klankbordgroep

Editie: NR 34 Januari 2018, Locatie: Zonegge

De locatie Zonegge heeft aparte klankbordgroepen voor leerlingen en ouders. Er wordt gesproken over bijvoorbeeld werkweken en excursies, lesuitval en leerlingenbegeleiding. De tweede klankbordgroepbijeenkomst voor ouders is op dinsdag 23 januari vanaf 19.30 uur. 

Excursie Nijmegen

Editie: NR 34 Januari 2018, Locatie: Zonegge

Gymnasium-2 gaat donderdag 25 januari op excursie naar Museum Het Valkhof in Nijmegen. Dit museum heeft vaste collecties archeologie, oude kunst en moderne kunst. Ook is er een gespecialiseerde bibliotheek met een leeszaal.

Studiedag personeel

Editie: NR 34 Januari 2018, Locatie: Zonegge

De leraren hebben dinsdag 30 januari de derde studiedag van dit schooljaar. Tijdens studiedagen hebben zij gelegenheid om samen vorm te geven aan onderwijsvernieuwingen. De leerlingen zijn lesvrij.

Locatiedeelraad

Editie: NR 34 Januari 2018, Locatie: Zonegge

Op het Liemers College kunnen ouders meedenken, meepraten en meebeslissen. De locatieleiding van iedere locatie overlegt een paar keer per schooljaar met speciale klankbordgroepen. Zo heeft iedere locatie een deelraad, waarin leerlingen, ouders en medewerkers meepraten over het beleid van de locatie.