Locatienieuws Zonegge

WhatsUp

Editie: NR 45 Februari 2019, Locatie: Zonegge

De eerste-, tweede- en derdeklassers hebben maandag 4 februari, dinsdag 5 februari en woensdag 6 februari gastlessen over WhatsUp. Dit is een project over sociale veiligheid. Lees meer >

Leerplichtconsulent/jeugdarts

Editie: NR 45 Februari 2019, Locatie: Zonegge

De leerplichtconsulent is woensdag 6 februari en woensdag 27 februari op de locatie Zonegge voor een preventief spreekuur. Bij frequent te laat komen en/of veel ziekteverzuim kan een leerling hiervoor worden uitgenodigd. De ouders worden vooraf geïnformeerd. De jeugdarts is dinsdag 19 februari en maandag 25 februari aanwezig op Zonegge. Afspraken bij de jeugdarts zijn vooraf bekend bij leerlingen en ouders.

40-minutenrooster

Editie: NR 45 Februari 2019, Locatie: Zonegge

Donderdag 7 februari is er wederom een 40-minutenrooster. De lessen beginnen om 8.10 uur en eindigen om 14.25 uur.

Gluren bij de buren

Editie: NR 45 Februari 2019, Locatie: Zonegge

Leraren van het Liemers College gaan deze maand gluren bij de buren van het basisonderwijs. Andersom komen leerkrachten van het basis- en het speciaal onderwijs bij ons in de keuken kijken (vooral bij Agora Liemers). Tijdens deze wederzijdse bezoeken worden ervaringen, ideeën en onderwijsvernieuwingen uitgewisseld. Dit moet bijdragen aan de goede samenwerking tussen de scholen in de Liemers.

Cito-VO

Editie: NR 45 Februari 2019, Locatie: Zonegge

De tweedeklassers maken in de week 8 (18 t/m 22 februari) toets 2 van Cito-VO. Zodra de scores bekend zijn, krijgen de ouders bericht.

Schoolfeest

Editie: NR 45 Februari 2019, Locatie: Zonegge

Het schoolfeest voor leerjaar 1 en 2 op vrijdag 22 februari staat in het teken van carnaval. We vieren het samen met de leerlingen van de locatie Landerweer in zalencentrum De Griethse Poort. Het feest duurt van 19.30 tot 22.30 uur. Dus kom incognito, ga uit je dak en doe lekker gek!

Uitwisseling Weilburg

Editie: NR 45 Februari 2019, Locatie: Zonegge

Leerlingen van mavo-3 brengen in week 9 (25 t/m 28 februari) een bezoek aan de Zevenaarse partnergemeente Weilburg. Tijdens deze uitwisseling verblijven ze in gastgezinnen. Lees meer >

Locatiedeelraad

Editie: NR 45 Februari 2019, Locatie: Zonegge

De locatiedeelraad van Zonegge komt maandag 25 februari om 15.30 uur bij elkaar. In deze deelraad overlegt de locatieleiding met leerlingen, ouders en medewerkers over het beleid op de locatie.

Excursie tekenen

Editie: NR 45 Februari 2019, Locatie: Zonegge

De leerlingen van mavo-4 met tekenen in hun pakket gaan dinsdag 26 februari op excursie naar Den Bosch. Ze bezoeken het Noordbrabants Museum en het Design Museum.