Locatienieuws Zonegge

Examennieuws

Editie: NR 37 April 2018, Locatie: Zonegge

Het centraal schriftelijk praktisch examen (CSPE) voor de examenkandidaten van mavo-4 gaat dinsdag 3 april van start. Verder is er op maandag 16 april een herkansing van maatschappijleer voor leerlingen die een 5 of lager staan. Maandag 23 april krijgen de leerlingen de SE-cijferlijst (schoolexamen) mee naar huis. Woensdag 25 april is de uiterste datum waarop bezwaar kan worden gemaakt. Donderdag 26 april is de laatste officiële lesdag voor vierdeklassers. Dan wordt het examenrooster besproken, exameninstructie gegeven en een proefexamen gemaakt. Het centraal schriftelijk examen begint direct na de meivakantie (maandag 14 mei).

Leerplicht/schoolarts

Editie: NR 37 April 2018, Locatie: Zonegge

De leerplichtambtenaar is woensdag 4 april op Zonegge voor een preventief spreekuur. Leerlingen die regelmatig te laat komen en/of vaak ziek zijn, kunnen worden uitgenodigd voor dit spreekuur. Ouders worden hierover van tevoren geïnformeerd. De schoolarts is maandag 16 april aanwezig op Zonegge. Ook afspraken bij de schoolarts zijn vooraf bekend bij de leerlingen en hun ouders.

Excursie Archeon

Editie: NR 37 April 2018, Locatie: Zonegge

De leerlingen van kb-1 en mavo-1 gaan donderdag 5 april naar themapark en openluchtmuseum Archeon in Alphen aan de Rijn. Zij gaan aan de slag met historische opdrachten.  Lees meer >

Cito VO-toets

Editie: NR 37 April 2018, Locatie: Zonegge

Alle derdeklassers maken in week 15 (9 t/m 13 april) weer een aantal Cito VO-toetsen (toets 3). Ouders krijgen bericht over de scores zodra deze bekend zijn.

Locatiedeelraad

Editie: NR 37 April 2018, Locatie: Zonegge

De locatiedeelraad (LDR) vergadert op dinsdag 10 april. De LDR is een soort medezeggenschapsraad op locatieniveau, die bestaat uit twee ouders, twee leerlingen en vier personeelsleden. De LDR fungeert als sparringpartner van de locatieleiding en kan gevraagd en ongevraagd advies geven. De LDR is ook betrokken bij onderwerpen als het lesrooster en de begroting. De vergadering is van 15.25 tot 17.00 uur. Voor dit tijdstip is gekozen, omdat de leerlingen in de LDR nog jong zijn.

Driehoeksgesprekken

Editie: NR 37 April 2018, Locatie: Zonegge

In de weken 15, 16 en 17 (9 t/m 26 april) zijn er driehoeksgesprekken. Tijdens deze gesprekken bespreekt de leerling zijn/haar leerdoelen en leerprestaties met zijn/haar ouders en mentor. Lees meer >

Girlsday leerjaar 1

Editie: NR 37 April 2018, Locatie: Zonegge

De jaarlijkse ‘Girlsday’ is donderdag 12 april. Dit is een landelijk initiatief om jonge meisjes in contact te brengen met de wereld van bèta, techniek en ICT.  Lees meer >

IRun2BFit

Editie: NR 37 April 2018, Locatie: Zonegge

De eersteklassers van Didam en Zonegge sluiten woensdag 18 april een deel van het project IRun2BFit af met de LiemersCollege2BFit-Run op en rond het terrein van voetbalclub DVC ’26 in Didam. Leraren én ouders mogen ook meedoen. Lees meer >

Taaldorp Frans

Editie: NR 37 April 2018, Locatie: Zonegge

Met als motto ‘Parlez vous Francais?' is er maandag 23 april een Taaldorp Frans op de locatie Zonegge. De mavo-tweedeklassers gaan in groepjes van zes laten zien dat ze zichzelf kunnen voorstellen, iets kunnen bestellen en kleding kunnen kopen in het Frans.

Schrijversbezoek

Editie: NR 37 April 2018, Locatie: Zonegge

Mavo-3 krijgt maandag 23 april en dinsdag 24 april bezoek van de Zevenaarse schrijver Arjen Wientjes. Het vertelt tijdens lessen Nederlands over zijn laatste roman, ‘Schrijnend contrast’, die verscheen in 4D: lezers kunnen met een app alle beschreven locaties zien en beleven. De Gelderlander schreef er een artikel over. Arjen Wientjes wil jongeren weer aan het lezen krijgen.

Eindpresentatie MIK-klas

Editie: NR 37 April 2018, Locatie: Zonegge

De leerlingen van de MIK-klas houden woensdag 25 april een eindpresentatie voor hun ouders. De avond duurt van 19.00 tot 21.00 uur. De MIK-klas biedt ‘meer intelligente kinderen’ uit groep 8 en soms groep 7 van het basisonderwijs een verdiepingsprogramma. Er wordt gedurende 25 maandagmiddagen thematisch aan allerlei opdrachten gewerkt.

Actiedag voedselbank

Editie: NR 37 April 2018, Locatie: Zonegge

De eersteklassers hebben donderdag 26 april een actiedag met als thema ‘Geven maakt gelukkiger dan ontvangen’. De leerlingen maken kennis met het werk van de voedselbank. Lees meer >

EHBO-dag leerjaar 2

Editie: NR 37 April 2018, Locatie: Zonegge

Alle tweedeklassers krijgen donderdag 26 april in het kader van hun maatschappelijke stage een EHBO-praktijkjeugdsnelcursus aangeboden door het Rode Kruis en het Liemers College. Lees meer >