Locatienieuws Zonegge

Belangrijke exameninformatie

Editie: NR 47 April 2019, Locatie: Zonegge

Voor de mavo-vierdeklassers staat het eindexamen voor de deur. Daarom een overzicht met belangrijke data. Lees meer >

Driehoeksgesprekken

Editie: NR 47 April 2019, Locatie: Zonegge

Deze maand zijn er weer driehoeksgesprekken. Daarin bespreekt de leerling zijn/haar leerdoelen en -prestaties met de ouders en de mentor. Lees meer >

Excursie Archeon

Editie: NR 47 April 2019, Locatie: Zonegge

Hoe leefden mensen in de prehistorie? En hoe leefden ze in de Romeinse tijd of in de middeleeuwen? De eersteklassers bezoeken donderdag 4 april historisch themapark Archeon in Alphen aan den Rijn om dat te ontdekken. Lees meer >

Locatiedeelraad

Editie: NR 47 April 2019, Locatie: Zonegge

De locatiedeelraad (LDR) van Zonegge vergadert maandag 8 april (aanvang 16.30 uur). De LDR is te vergelijken met een medezeggenschapsraad, maar dan op locatieniveau. In de raad zitten twee ouders, twee leerlingen en vier personeelsleden. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies en fungeren als sparringpartners voor de locatieleiding. Ook is de LDR  betrokken bij onderwerpen als het lesrooster en de begroting.

Decanenvoorlichting

Editie: NR 47 April 2019, Locatie: Zonegge

De decanen geven maandag 8 april voorlichting aan ouders en leerlingen die komend schooljaar mogelijk overstappen van havo-2 naar mavo-3. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en is op de locatie Zonegge.

40-minutenrooster

Editie: NR 47 April 2019, Locatie: Zonegge

Donderdag 11 april geldt wederom een 40-minutenrooster. De lessen beginnen om 8.10 uur en eindigen om 14.25 uur.

Leerplichtconsulent/jeugdarts

Editie: NR 47 April 2019, Locatie: Zonegge

De leerplichtconsulent houdt woensdag 17 april een preventief spreekuur op de locatie Zonegge. Leerlingen kunnen bij frequent te laat komen en/of (ziekte)verzuim worden uitgenodigd voor dit spreekuur. Ouders worden hierover vooraf geïnformeerd. De jeugdarts is maandag 15 april en woensdag 17 april aanwezig op Zonegge. Afspraken bij de jeugdarts zijn vooraf bekend bij leerlingen en ouders. Lees hier meer over de leerplichtconsulent.

IRun2BFit

Editie: NR 47 April 2019, Locatie: Zonegge

De eersteklassers sluiten woensdag 17 april een deel van het project iRun2BFit af met de LiemersCollege2BFit-Run op en rond het terrein van voetbalclub DVC ’26 in Didam. Leraren én ouders mogen ook meedoen. De lessen na de eerste pauze vervallen. Lees hier meer over iRun2BFit op het Liemers College.

Voedselbankactie

Editie: NR 47 April 2019, Locatie: Zonegge

De eersteklassers hebben donderdag 18 april een actiedag voor de voedselbank. Met als motto ‘Geven maakt gelukkiger dan ontvangen’ gaan ze producten inzamelen. Tijdens de mentorlessen leren zij over armoede in Nederland en het belang van de voedselbank. De week voor de actiedag verspreiden de leerlingen flyers met informatie over de tijden, de wijze van inzameling en wat bruikbare artikelen zijn. Lees hier meer over de voedselbankactie.

EHBO-dag

Editie: NR 47 April 2019, Locatie: Zonegge

De tweedeklassers krijgen donderdag 18 april een jeugdsnelcursus EHBO-praktijk. Ter voorbereiding is er een onlinetheoriegedeelte, waaraan ze ook thuis kunnen werken. In de mentoruren wordt extra uitleg gegeven. De leerlingen moeten de theorie halen om aan de praktijk te kunnen meedoen. Tijdens de EHBO-dag zijn er workshops over 112 alarmeren en reanimeren en er is een EHBO-vragenspel. Wie slaagt voor de theorie en de praktijk verdient een certificaat. Lees hier meer over de EHBO-actie.

Paas-/meivakantie

Editie: NR 47 April 2019, Locatie: Zonegge

De leerlingen zijn vrijdag 19 april vrij vanwege Goede Vrijdag. Het is tevens het begin van de paas-/meivakantie die duurt t/m zondag 5 mei. Pasen, Koningsdag en Bevrijdingsdag vallen in deze vakantie. Maandag 6 mei worden de leerlingen weer op school verwacht.