nieuws > Verlof aanvragen, hoe doe je dat?

nieuws > Verlof aanvragen, hoe doe je dat?

Leerlingen vallen onder de leerplicht. Dat betekent dat ze verplicht zijn de lessen te volgen. Ouders kunnen echter verlof aanvragen. Hiervoor gelden regels.


Verlof moet tijdig schriftelijk worden aangevraagd. Hiervoor vult de ouder of verzorger het bericht van afwezigheid in. Dit formulier is te vinden op onze website. Als de reden van afwezigheid van tevoren bekend is, neemt de leerling het formulier vooraf mee naar school voor toestemming. Bij onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte of doktersbezoek) belt de ouder of verzorger de school op en levert de leerling het formulier op de dag van terugkomst in.


Vakantieverlof

Verlof om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, wordt alleen in uitzonderlijke gevallen gegeven. De richtlijnen en de procedure hiervoor staan eveneens op onze website.Terug naar overzicht