nieuws > Trainingsacteurs: 'oefenmateriaal' voor docenten

nieuws > Trainingsacteurs:

Ook dit jaar worden zestien leerlingen uit de bovenbouw opgeleid tot trainingsacteur. Deze cursus in september en oktober bereidt hen voor op het werken met studenten en docenten, waarbij zij ingezet worden als 'oefenmateriaal'. Ze leren van alles over didactische modellen, het observeren van docenten en communicatie.

 

De leerlingen kunnen na de opleiding verschillende types leerlingen spelen en zijn getraind in het geven van feedback aan de docent tegenover hen. De trainingsacteurs worden ingezet bij trainingen en bijscholing binnen de school, bijvoorbeeld 'het voeren van gesprekken met leerlingen', maar ook daarbuiten, zoals voor Quadraam en bijscholingen voor huisartsen. De groep wordt opgeleid door ckv-docente Karen Oosterink. Twee leerlingen vertellen over hun ervaring als trainingsacteur.

 

MIJKE AMBAUM [HAVO-4]

 

Toen er een mailtje binnenkwam met de vraag of er mensen waren die trainingsacteur wilden worden, hoefde ik niet lang na te denken. Ik schreef een sollicitatiebrief waarin je moest beschrijven wat een goede leraar is en hoe je je zelf gedraagt in de klas. Een goede leraar moet, in mijn visie, respectvol zijn tegenover de leerlingen, de leiding nemen en veel vakkennis hebben.

 

Toen ik hoorde dat ik naar de sollicitatieronde mocht, was ik erg blij. We kregen de eerste bijeenkomst meteen te horen dat het een vrij pittige opleiding was en dat het veel concentratie zou vergen. Zo heb ik het ook ervaren. Je bent intensief bezig met het leren van de theorie, het geven van goede en duidelijke feedback en acteren.

 

Wat ik ook geleerd heb, is om zorgvuldig te verwoorden wat ik zie en voel. Je hebt met gevoelens van andere mensen te maken, dus je moet goed opletten wat je zegt en hoe je het zegt. Als je niet meteen vanaf het begin geïnteresseerd bent, wordt de opleiding heel erg lastig.

 

Ik heb echt veel geleerd over de communicatie tussen leraar en leerling. Na de opleiding snap je beter hoe het is voor een leraar om voor de klas te staan, hoe lastig het soms kan zijn en hierdoor heb ik meer respect voor de leraren gekregen. Als je de opleiding hebt gevolgd ga je vanzelf letten op het gedrag van de mensen om je heen. Dit vond ik best grappig.

 

Ik heb al een paar keer in de praktijk als trainingsacteur gewerkt. Het is erg leerzaam en leuk om terug te horen van leraren dat ze er veel van hebben geleerd en dat ze je werk erg waarderen. Dat is, naast het geld natuurlijk, een belangrijke reden om door te gaan. Ik heb heel erg genoten van de opleiding en heb er een heleboel van geleerd.

 

FRANKA WIGMAN [VWO-5]

 

Ik ben anderhalf jaar geleden opgeleid tot trainingsacteur. Maar wat houdt dat in? Kort gezegd: je speelt een leerling/situatie na en let tegelijkertijd op allerlei kleine handelingen. Je bent veel aan het schakelen tussen acteren, signalen opvangen en feedback formuleren. Je bekijkt de situatie dus niet alleen vanuit de leerling, maar ook vanuit het perspectief van de leraar.

 

Bovenbouwleerlingen van havo en vwo kunnen zich aanmelden voor deze opleiding, waarbij je in een snel tempo globaal de theorie van een leraar tot je neemt. De trainingen kun je opsplitsen in twee groepen: individuele gesprekken en klassensituaties. Bij elke soort training wordt er eerst een situatie gespeeld, waarna feedback komt.

 

Feedback valt op te splitsen in non-verbaal en verbaal. Bij individuele gesprekken speel je individueel een 'casus' [persoon met een situatie/verhaal] waarbij de acteur meer achterliggende informatie krijgt, die de leraar dus moet zien te achterhalen. Vaak is er één acteur, met één [sprekende leraar] en soms wat observanten. Bij individuele gesprekken gaat het vooral om de manier van vragen stellen [open, suggestief, helder etc.]. Dit is een verbale handeling. Maar er wordt ook op non-verbale handelingen gelet zoals oogcontact, lichaamshouding en mimiek.

 

Bij klassensituaties speel je met meer acteurs een klas, vaak gepaard met ordeproblemen. Ook hier wordt gekeken naar non-verbale en verbale handelingen [correcties], maar er wordt meer gelet op de 'presentatie', dus stem, lichaamshouding, mimiek, manier van aanpak bij een correctie, starten van de les etc.

 

Het is dus erg veel schakelen in situaties, perspectieven en je focus, maar je leert er enorm veel van. Ik gebruik het zelf ook in mijn dagelijks leven in discussies [argumentatie en manier van vragen stellen], presentaties [stem, lichaamshouding etc.]. Verder zie ik veel dingen waarbij ik denk, dat had ik anders gedaan. Acteren is ook altijd al een hobby geweest, waardoor mijn hobby dus mijn werk geworden is. De theorie van trainingsacteur zal ik nooit vergeten, want het is echt enorm handig, ook in mijn verdere levensloop.Terug naar overzicht