nieuws > Straling in de Reijermanzaal

nieuws > Straling in de Reijermanzaal

De locatie Heerenmäten had woensdag 20 februari hoog bezoek: prof. dr. Otto Boerman verzorgde in de Reijermanzaal een gastcollege over straling. Hij had ook een belangrijke boodschap, namelijk dat wat je nu op school leert later terugkomt.


DOOR STAN HOPPE (HAVO-5)


Professor Boerman is sinds 2007 hoogleraar radiochemie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hoofd preklinische research van de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Zijn gehoor in de Reijermanzaal bestond uit havo- en vwo-eindexamenkandidaten met natuurkunde en scheikunde in hun vakkenpakket.


Professor Boerman vertelde onder andere over de geschiedenis van zijn vak. Denk bijvoorbeeld aan Marie Curie, de eerste vrouw die, in 1903, de Nobelprijs voor de natuurkunde won. In 1911 ontving ze bovendien de Nobelprijs voor scheikunde. Ook werd de toekomst van de PET-scan en van radioactieve stoffen behandeld. Na iets meer dan een uur sloot professor Boerman zijn hoorcollege af met een vragenronde, waarna applaus van de examenkandidaten volgde.


De reactie van veel leerlingen was dat het erg interessant was. Hovik: “Wat het vooral interessant maakte, was dat de termen en begrippen die hij in zijn schooltijd had geleerd nu in zijn dagelijks werk terugkomen. Hiermee wilde hij aangeven dat je later nodig hebt wat je nu op school leert.” De passie en liefde van professor Boerman voor zijn vak kwamen goed over op de leerlingen.Terug naar overzicht