nieuws > Nieuwe aanpak profielwerkstuk Zonegge

nieuws > Nieuwe aanpak profielwerkstuk Zonegge

Mavoleerlingen maken in de vierde klas een profielwerkstuk. Op de locatie Zonegge wordt dit met ingang van dit schooljaar anders aangepakt. Zo wordt er geen schriftelijk verslag verwacht, maar bijvoorbeeld een vlog of een poster. Vandaag (maandag 4 november) is het startsein gegeven.


Het profielwerkstuk wordt ook ‘meesterproef’ genoemd. De examenkandidaten laten zien welke vaardigheden zij zich in de voorgaande leerjaren hebben eigen gemaakt (onderzoeken, samenwerken, presenteren, plannen etc.). Het profielwerkstuk is verplicht. Wie geen voldoende haalt, mag niet meedoen aan het eindexamen.


Profielonderzoek
Zonegge kiest ervoor om het profielwerkstuk in de school ‘profielonderzoek’ te noemen. Dit is om duidelijk te maken dat het vooral om het onderzoek (proces) gaat en niet alleen om het verslag (product). “De leerlingen bedenken zelf een ‘vakoverstijgend’ onderwerp”, vertelt Jette Buursink (profielwerkstukcoördinator Zonegge), “maar het onderwerp moet wel een relatie hebben met het gekozen examenprofiel en/of de vervolgopleiding.”


Jette Buursink geeft als voorbeeld een jongen die het profiel economie heeft. “Hij weet nog niet wat hij na de mavo wil doen en heeft voetballen en gamen als hobby’s. Hij kan de voetbalgame FIFA als onderwerp nemen en dan bijvoorbeeld uitzoeken hoe het spel is ontstaan en wat er komt kijken bij het maken en het op de markt brengen van zo’n spel. De kans is groot dat het onderwerp hem aanspreekt. Intussen is hij bezig met techniek, marketing en economie.”


Internet is niet genoeg
De leerlingen bepalen zelf hoe zij hun onderzoek aanpakken. Ze mogen daarbij gebruikmaken van internet, maar dat is niet genoeg. “Niet alle informatie op internet klopt. Daarom moet je meer doen, bijvoorbeeld een enquête afnemen, iemand interviewen of op bedrijfsbezoek gaan.” De studielast voor het onderzoek is twintig klokuren. De leerlingen moeten deze tijd zelf inplannen. Dat mag ook op school, tijdens de flexuren. Meestal werken ze in tweetallen.


Vorige week hebben de leerlingen te horen gekregen wie hun partner en hun begeleider is. Ze maken een afspraak met de begeleider en gaan brainstormen over de hoofd- en deelvragen, de onderzoeksmethode en de wijze van verslaglegging. Wat dat laatste betreft is er een belangrijke verandering: in plaats van een schriftelijk verslag wordt een meer creatieve invulling verwacht. Jette Buursink: “Dat kan van alles zijn. Denk aan een vlog, blog, video, website, poster, maquette, experiment, tijdschrift...”


Presentatiemarkt
Het onderzoek moet in januari klaar zijn. Daarna volgt nog een vernieuwing, want de leerlingen presenteren hun werkstuk niet meer alleen aan hun begeleider, maar op een markt in de aula van Zonegge. Uiteraard zijn dan ook de ouders en andere belangstellenden van harte welkom. Heeft u vragen over het profielwerkstuk van mavo-4 op de locatie Zonegge, mail dan naar Jette Buursink.

 

Locatie Didam

De locatie Didam gaat het profielonderzoek in mavo-4 op vergelijkbare wijze invullen. De leerlingen worden hierover binnenkort geïnformeerd.Terug naar overzicht