nieuws > Nieuw: groepsdocenten op locatie Landeweer

nieuws > Nieuw: groepsdocenten op locatie Landeweer

De locatie Landeweer heeft dit schooljaar voor het eerst groepsdocenten in leerjaar 1 van vmbo-bb. Deze klassen hebben nu maar liefst twaalf uur per week les van dezelfde leraar die tevens hun mentor is. Dat zorgt voor rust en structuur, weet Britt van der Meiden.


DOOR BRITT VAN DER MEIDEN (GROEPSDOCENT)


Groepsdocenten zijn docenten die in het verleden hun pabodiploma hebben gehaald. Ze konden vorig schooljaar een aanvullende hbo-opleiding volgen, waardoor ze bevoegd werden om les te geven in de basisberoepsgerichte (bb) en de kaderberoepsgerichte (kb) leerwegen van het vmbo.


Eigen lokaal
Het Liemers College zet de groepsdocenten in om les te geven aan eersteklassers van vmbo-bb. De leerlingen zien de groepsdocent minimaal twaalf uur per week in hun eigen lokaal, waar ze alle algemeen vormende vakken volgen: Nederlands (drie uur), wiskunde (drie uur), mens & maatschappij (drie uur), taal (één uur) en rekenen (één uur). De groepsdocenten zijn ook de mentor van hun groep. Hierdoor en door het eigen lokaal ontstaat meer rust en structuur.


Korte lijntjes
Het grootste voordeel van groepsdocenten is dat de bb-eersteklassers minder docenten hebben en er dus in kleinere teams wordt gewerkt. Hierdoor zijn de lijntjes korter en weten de docenten continu wat er gaande is. Ook het oudercontact is een stuk beter. De mentor heeft, door de hoeveelheid contactmomenten, beter zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. Tot slot zorgt de inzet van een groepsdocent voor een betere overgang van de basisschool naar het Liemers College voor deze leerlingen.Terug naar overzicht