nieuws > Leerlingen uit heel Nederland praten over onderwijs

nieuws > Leerlingen uit heel Nederland praten over onderwijs

Het Liemers College is lid van het landelijke netwerk ‘Schoolleiders voor de toekomst’, dat zich inzet voor onderwijsinnovatie. Onder de noemer ‘Leerlingen voor de toekomst’ praten inmiddels ook leerlingen mee. Eén van die leerlingen is Jill Ostermeier, lid van de medezeggenschapsraad (mr) van het Liemers College. Zij vertelt over ‘Leerlingen voor de toekomst’.


Jill kreeg in november 2016 een uitnodiging om mee te gaan naar een bijeenkomst van ‘Schoolleiders voor de Toekomst’ in Nieuwegein. Harald Wiggers, voorzitter van de centrale directie van het Liemers College, mocht alleen naar de bijeenkomst als hij een leerling meenam. “Dat hoefde niet per se een mr-leerling te zijn, maar dat was voor meneer Wiggers wel het makkelijkst omdat hij ons natuurlijk goed kent”, herinnert Jill zich.


Vervolgbijeenkomsten
De tweede bijeenkomst was alleen voor leerlingen. Deze keer werd het Liemers College ook vertegenwoordigd door leerlingen die geen lid waren van de mr. Tijdens de derde bijeenkomst werden de ideeën van de vorige keer besproken met mensen die daadwerkelijk iets voor elkaar kunnen krijgen kunnen op een school. Inmiddels zijn vijf of zes bijeenkomsten geweest.


Concrete stappen
Volgens Jill is het moment bereikt dat concrete stappen moeten worden gezet. “We hebben veel gepraat en we hebben veel goede ideeën. De resultaten zijn in een zogenaamde praatplaat samengebracht. Het mooie is: alles wat de leerlingen zeggen, vinden de schoolleiders ook. Die eerste dag in Nieuwegein was ik sceptisch. Ik dacht: ‘Het zal wel. Iedereen wil altijd alles helemaal anders doen en iedereen vindt zichzelf uniek als school.’ Maar inmiddels zit ik er zo ver in dat ik weet dat meneer Wiggers echt iets wil veranderen en dat er dus echt iets gaat gebeuren. Maar dat gaat wel met stapjes.”


Coachende leraren
Een belangrijk onderwerp, volgens Jill, is het contact tussen leraar en leerling. “Elke leerling is anders en heeft andere behoeften. Nu zie je dat een leraar voor de klas gaat staan en zijn verhaaltje afdraait. Ongeacht of jij het wel of niet nuttig vindt. Je moet er toch zijn, dus luister je maar. Een leraar vraagt niet: ‘Wat willen jullie eigenlijk? Is er behoefte aan uitleg? Wil je zelfstandig werken?’ Voor sommige leerlingen werkt dat, maar voor andere leerlingen niet. Het liefst zou ik willen dat we ons richten op lessen op maat met coaches in plaats van leraren.”


Ook meedoen?
Het Liemers College is altijd goed vertegenwoordigd op de bijeenkomsten van ‘Leerlingen voor de toekomst’. Er worden steeds andere leerlingen uitgenodigd. Ze moeten er wel wat voor over hebben, maar het levert ook wat op. Jill: “Het is soms tijdrovend, omdat je een hele dag weg bent. De bijeenkomsten zijn door heel Nederland. Maar het is wel heel leuk en het staat mooi op je cv.” Leerlingen die ook een keer mee willen, kunnen zich via een mailtje bij Jill Ostermeijer aanmelden. Zij hoopt met name op vmbo- en mavo-leerlingen.


Klik hier voor meer informatie over ‘Leerlingen voor de toekomst’.Terug naar overzicht