nieuws > Een onbekend gezicht voor de klas

nieuws > Een onbekend gezicht voor de klas

Leerlingen van havo-4 en vwo-5 krijgen bij het vak ckv (cultureel kunstzinnige vorming) regelmatig gastlessen van deskundigen van buiten de school. Leerzaam en interessant, vindt Eva Dikkers van de schrijversgroep.


DOOR EVA DIKKERS (HAVO-5)


Ckv focust iedere periode op een andere kunstdiscipline: dans, theater, muziek, beeldende kunst, cabaret of film. Bij iedere discipline horen praktische opdrachten en een culturele activiteit die de leerling zelf mag kiezen. Aan het einde van de periode maak je een toets over de culturele activiteit.


“De gastlessen tellen niet als culturele activiteit”, vertelt ckv-leraar Suzanne Sassen. “We hebben gastlessen, zodat iemand met een specialiteit op het gebied van een kunstdiscipline iets kan komen vertellen.” Tussen de herfst- en de kerstvakantie stond een gastles Sound Design door een student op het programma als ondersteuning bij de discipline film. Ook gaf een beroepsfotograaf twee lessen over allerlei aspecten van fotografie.


Zelf heb ik vorig schooljaar bij ckv ook film gedaan. Ckv blijkt dit jaar erg veranderd. Vorig jaar konden wij in de les over Sound Design zelf geluiden opnemen en deze verwerken in onze zelfgemaakte filmpjes. Dit jaar was Sound Design alleen extra ondersteuning voor de praktische opdracht. En dit jaar zijn er twee fotografielessen, terwijl we vorig jaar maar één gastles hadden (over reportagefotografie). Dat vond mijn klas te weinig. Daarom is dit aangepast. De twee gastlessen horen dit jaar bij een praktische opdracht.


Hoewel een ander gezicht voor de klas natuurlijk even wennen is, waren de reacties op de gastlessen zeer positief. Leerlingen vinden het leuk om niet steeds op dezelfde manier les te krijgen. Ook vorig jaar vond mijn klas de gastlessen leerzaam en interessant. Wat mij betreft blijven de gastlessen nog vele jaren onderdeel van het programma.Terug naar overzicht