nieuws > Begin schooljaar en vakantierooster 2019-2020

nieuws > Begin schooljaar en vakantierooster 2019-2020

Het schooljaar 2019-2020 gaat in week 34 van start met het ophalen van de boeken op maandag 19 augustus. Het introductieprogramma en de lessen beginnen op dinsdag 20 augustus.


Vakantierooster 2019-2020

- Herfstvakantie: 14 t/m 18 oktober 2019.
- Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 januari 2020.
- Voorjaarsvakantie: 24 t/m 28 februari 2020.
- Goede vrijdag: 10 april 2020.
- Tweede paasdag: 13 april 2020.
- Meivakantie: 23 april t/m 5 mei 2020.
- Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020.
- Tweede pinksterdag: 1 juni 2020.
- Zomervakantie: 13 juli t/m 21 augustus 2020.


Toelichting bij vakantierooster
• De herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie en zomervakantie zijn vastgesteld volgens de landelijke richtlijnen.
• De meivakantie wijkt af van het landelijke advies voor de regio zuid. Het Liemers College heeft ervoor gekozen om de meivakantie uit te breiden met drie roostervrije dagen op 23 en 24 april en 4 mei. In 2020 is Bevrijdingsdag (5 mei) een verplichte vrije dag.
• Goede vrijdag (10 april) en de dag na Hemelvaart (22 mei) zijn roostervrije dagen voor de leerlingen.
• Naast de onderwijsvrije dagen die voor alle Quadraamscholen gelden, heeft het Liemers College nog twee onderwijsvrije dagen in te vullen.Terug naar overzicht