nieuws > Aparte Cambridge Engels-klas in mavo-4

nieuws > Aparte Cambridge Engels-klas in mavo-4

Leerlingen van mavo-4 op de locatie Zonegge kunnen met ingang van komend schooljaar kiezen tussen Cambridge Engels of het ‘gewone’ Engels. Er komen aparte klassen. Nu doen leerlingen Cambridge Engels nog erbij, naast de reguliere lessen Engels.

 

DOOR NICOLE HU (DOCENT ENGELS)

 

Veel profijt
Leerlingen die Cambridge Engels doen, kunnen daar later veel profijt van hebben. Ze krijgen de kans om een aantal taalvaardigheden – reading, listening, speaking, writing en use of English – extra te ontwikkelen. Wie voor het examen slaagt, ontvangt een internationaal erkend diploma. Daarmee toon je aan dat je de Engelse taal op een zodanig niveau beheerst dat je in een Engelstalig land kunt wonen en werken. Ook geeft het een voorsprong als Engels voor je vervolgopleiding of toekomstige werk erg belangrijk is.

 

Aparte klassen
Leerlingen van mavo-4 op de locatie Zonegge kunnen Cambridge Engels al drie jaar erbij doen, dus naast de gewone lessen Engels. Dit gaat komend schooljaar veranderen. Dan kiezen leerlingen óf Cambridge Engels óf gewoon Engels (ze doen het dus niet meer allebei) en er komen ook aparte klassen. Wel maken alle leerlingen het reguliere mavo-examen Engels. De leerlingen van de Cambridge Engels-klas doen daarbovenop het Cambridge B2 first-examen. Voor mavo-leerlingen is dit een mooie uitdaging, want het B2 first-niveau is iets hoger dan havo.

 

Toelatingsvoorwaarden
Inmiddels hebben zo’n twintig huidige mavo-derdeklassers in het vakkenpakketkeuzegesprek met de decaan aangegeven dat zij interesse hebben om volgend schooljaar Cambridge Engels te doen. De docenten van Cambridge Engels geven hierover een advies. Wie gemiddeld een 7,5 of hoger staat, mag sowieso deelnemen aan de Cambridge Engels-lessen. De overige leerlingen moeten eerst in een gesprek hun keuze voor Cambridge Engels motiveren. Daarnaast wordt gekeken naar hun cijfers voor Engels en voor vaardigheidstoetsen en naar hun inzet en werkhouding.

 

Kosten

Het volgen van de Cambridge Engels-lessen is gratis, maar voor het Cambridge Engels-examen wordt wel een eigen bijdrage gevraagd.Terug naar overzicht