nieuws > ‘Zonder de trajectgroep had ik het niet gered’

nieuws > ‘Zonder de trajectgroep had ik het niet gered’

De locatie Landeweer heeft een ‘trajectgroep’ voor leerlingen die om wat voor reden dan ook nog niet optimaal kunnen functioneren in een reguliere klas. Zij krijgen desgewenst dagelijkse ondersteuning van een trajectgroepbegeleider. Leerlingen zijn heel positief over de trajectgroep.


De trajectgroep heeft twee doelgroepen: 1. leerlingen met een complexe problematiek op sociaal-emotioneel, gedragsmatig en/of cognitief gebied en 2. leerlingen bij wie aanpassingsproblemen worden verwacht bij de overgang van het (speciaal) basisonderwijs, of een andere vorm van onderwijs, naar het voortgezet onderwijs. De trajectgroep biedt deze leerlingen hulp op maat. Het doel is dat ze aan het einde van het traject weer volledig en/of zelfstandig in hun eigen klas kunnen functioneren.


In de praktijk betekent dit dat leerlingen in de trajectgroep dagelijks ondersteuning (kunnen) krijgen van de trajectgroepbegeleider. Voor iedere leerling wordt een plan (OPP) gemaakt met onder andere individuele doelen waaraan de leerling gaat werken.


Kenmerken van de trajectgroep
• De leerlingen krijgen zoveel als mogelijk onderwijs in de reguliere les, maar kunnen/mogen/moeten in de trajectgroepruimte regelmatig prikkelarm hun schoolwerk doen.
• Leerlingen kunnen hulp krijgen bij de planning en organisatie van hun schoolwerk.
• Als leerlingen om welke reden dan ook even niet functioneren in de reguliere lessen, kunnen zij een time-out krijgen in de trajectgroep.
• De leerlingen worden geholpen met het oplossen van problemen op school.
• De leerlingen kunnen prikkelarm hun pauzes en tussenuren doorbrengen in de trajectgroepruimte.
• Indien de problematiek van de leerling de zorg en expertise van de school overstijgt, wordt externe hulp in gang gezet.
• De trajectgroepbegeleider onderhoudt regelmatig contact met de ouders en tijdens voortgangsgesprekken worden de individuele doelen van de leerlingen geëvalueerd.


Samenwerking met ouders
De samenwerking met ouders/verzorgers en eventuele zorginstanties is van wezenlijk belang. Meestal is er wekelijks contact, maar soms ook dagelijks. Dan worden de ouders geïnformeerd over hoe het gaat met hun kind. Ook zijn er om de zes tot acht weken voortgangsgesprekken, waarbij de leerling, de ouders en eventuele zorginstanties aanwezig zijn.


Leerlingen over de trajectgroep


Christian: “Ik kom regelmatig in de trajectgroep omdat ik mij in de klas soms niet kan concentreren. Hier is het altijd rustig. Er zijn drie regels: het is stil, je bent aan het werk en de mobiel zit in de tas. Tussen de lessen door wordt er veel gelachen. Je komt hier nooit voor straf, maar je moet wel aan het werk zijn. Je krijgt van alle kanten hulp. Zonder deze hulp had ik niet op deze school kunnen blijven en mijn examen halen.”


Thomas: “Ik heb dit schooljaar veel steun gehad van ‘traject’. Ik had problemen met naar school gaan. Ik ben geholpen met mijn planning en door veel gesprekken te voeren, heb ik meer vertrouwen gekregen in ‘schoolzaken’. Aan het begin van het schooljaar had ik veel schoolverzuim en dacht ik dit schooljaar niet meer te kunnen halen, maar dit blijkt nu toch mogelijk. Zonder de ondersteuning vanuit de trajectgroep had ik het dit schooljaar zeker niet gered.”


Idsert: “Ik zit nu 2,5 jaar bij de trajectgroep. De trajectgroep helpt mij bij problemen op school en met mijn planning. Ik ga één keer in de week naar iemand toe die samen met mij het huiswerk en de toetsen inplant. Ook als ik mij niet kan concentreren in de les of het te druk is in de les, kan ik naar de trajectgroep. Ik kan daar rustig werken en ook mijn toetsen in alle rust maken. Een aantal keren per jaar heb ik een gesprek met mijn ouders, mijn begeleider en de trajectgroepbegeleider over hoe het gaat op school. Door mijn autisme en ADHD heb ik vaak last van de drukte in de klas. Daarom vind ik het fijn dat ik, wanneer nodig, de klas uit kan gaan.”Terug naar overzicht