Leerplichtconsulenten

Leerplichtconsulenten

Leerplichtconsulent mw. M. Kersten houdt de donderdag 7 februari en donderdag 28 februari een preventief spreekuur op de locatie Landeweer. Woensdag 13 februari komt mw. M. Lenting.


Mw. Kersten is leerplichtconsulent voor de gemeenten Zevenaar, Duiven en Westervoort, mw. Lenting voor de gemeente Montferland. Leerlingen met beginnend verzuim (tien tot twaalf ongeoorloofde uren, regelmatig te laat komen) worden opgeroepen voor een gesprek. De ouders krijgen hiervan bericht. Het doel is ongeoorloofd schoolverzuim zo snel mogelijk in te dammen en zo (straffende) maatregelen vanuit de leerplicht te voorkomen.Terug naar overzicht