Locatienieuws Landeweer

Begin praktijkexamen

Editie: NR 47 April 2019, Locatie: Landeweer

Voor de examenkandidaten breekt een spannende tijd aan. Vandaag (maandag 1 april) is het praktijkexamen (cspe) begonnen. Iedere leerling heeft een eigen rooster. Dit kan doorlopen tot en met 5 juni. Voor en na het praktijkexamen hebben de leerlingen les volgens rooster.

Leerplichtconsulenten

Editie: NR 47 April 2019, Locatie: Landeweer

De leerplichtconsulenten houden deze maand twee keer een preventief spreekuur op de locatie Landeweer. Leerlingen met beginnend verzuim worden opgeroepen. Lees meer >

Voorlichting Halt

Editie: NR 47 April 2019, Locatie: Landeweer

Medewerkers van Halt (alternatieve straffen voor jongeren) verzorgen deze maand gastlessen over ‘de invloed van de groep’ voor leerjaar 2 en 3. Met behulp van een test ontdekken de leerlingen hoe groepsdruk werkt en hoe gevoelig zij daar zelf voor zijn. Aan het einde van de voorlichting krijgen de leerlingen tips om groepsdruk te weerstaan.

Gezondheidscheck klas 3

Editie: NR 47 April 2019, Locatie: Landeweer

De derdeklassers krijgen in april een gezondheidscheck door de schoolverpleegkundige aangeboden. Het is een extra contactmoment in de bovenbouw, met als doel het versterken van de gezondheid en het welzijn. De regie ligt zoveel mogelijk bij de jongere zelf. Het onderzoek bestaat uit het invullen van een digitale vragenlijst. Direct aansluitend krijgt de leerling persoonlijke informatie en tips. Later volgt nog een individueel gesprek met de schoolverpleegkundige.

Kivpa-onderzoek leerjaar 1

Editie: NR 47 April 2019, Locatie: Landeweer

De klassen 1a t/m 1e hebben deze maand het ‘kivpa’-onderzoek. Er is aandacht voor de algemene gezondheid, eetgewoonten, slaapgedrag, beweging en de beleving van de situatie thuis en op school. De nadruk ligt op de psychosociale ontwikkeling van de leerling. Het onderzoek is belangrijk om vroegtijdig problemen op te sporen. Het bestaat uit twee onderdelen: het invullen van twee vragenlijsten en een individueel gesprek met de jeugdverpleegkundige.

Deadline cijfers leerjaar 4

Editie: NR 47 April 2019, Locatie: Landeweer

De vierdeklassers moeten donderdag 11 april al hun cijfers in orde hebben. Dus alle toetsen moeten zijn gemaakt en alle handelingsopdrachten, lichamelijke opvoeding en kv1 moeten met een voldoende zijn afgesloten.

Excursie Amsterdam

Editie: NR 47 April 2019, Locatie: Landeweer

De tweedeklassers hebben maandag 15 april een excursie naar Amsterdam. Ze bezoeken een museum en gaan op ontdekkingstocht in onze mooie hoofdstad.

Laatste herkansing

Editie: NR 47 April 2019, Locatie: Landeweer

Het vak maatschappijleer kent geen centraal examen. Daarom geldt het schoolexamencijfer als eindcijfer, dat bestaat uit de cijfers die in de vierde klas zijn behaald. Het eindcijfer komt op het diploma en telt mee voor het eindexamen. Voor vierdeklassers die onvoldoende staan, is er dinsdag 16 april een herkansingmoment. Dit is de laatste mogelijkheid om het cijfer voor maatschappijleer op te halen.

IRun2BFit

Editie: NR 47 April 2019, Locatie: Landeweer

De eersteklassers doen mee aan iRun2BFit. Voor de leerlingen is dit programma een leerproces en een belevingstocht, met een fit lijf en bewustwording van een gezonde leefstijl als einddoel. Bij biologie en lichamelijke opvoeding en tijdens de mentorles wordt gewerkt aan vakoverstijgende thema’s. IRun2BFit wordt woensdag 17 april afgesloten met een hardloopwedstrijd. Lees hier meer over iRun2BFit op het Liemers College.

Actie voor voedselbank

Editie: NR 47 April 2019, Locatie: Landeweer

De eersteklassers van de locaties Heerenmäten, Landeweer en Zonegge gaan donderdag 18 april producten inzamelen voor de voedselbank. Tijdens de mentorlessen leren zij over armoede in Nederland en het belang van de voedselbank. De week voor de actiedag verspreiden de leerlingen flyers met informatie over de tijden, de wijze van inzameling en wat bruikbare artikelen zijn. Lees hier meer over de voedselbankactie.

Paas-/meivakantie

Editie: NR 47 April 2019, Locatie: Landeweer

De leerlingen zijn vrijdag 19 april vrij vanwege Goede Vrijdag. Het is tevens het begin van de paas-/meivakantie die duurt t/m zondag 5 mei. Pasen, Koningsdag en Bevrijdingsdag vallen in deze vakantie. Maandag 6 mei worden de leerlingen weer op school verwacht.