Locatienieuws Landeweer

Rapportvergaderingen

Editie: NR 50 Juli 2019, Locatie: Landeweer

De rapportvergaderingen zijn op dinsdag 2 juli. In deze vergadering wordt beslist of leerlingen overgaan of niet. Als leerlingen niet zonder meer over zijn, neemt de mentor na afloop contact op met de ouders.

Diploma-uitreiking

Editie: NR 50 Juli 2019, Locatie: Landeweer

We zijn trots op alle leerlingen die hun diploma gehaald hebben! Dit gaan we vieren op woensdag 3 juli. Vanaf 17.00 uur worden de leerlingen van de klassen 4a, 4b, 4c en 4d in het zonnetje gezet. Vervolgens proosten we om 19.45 uur met de leerlingen van de klassen 4e, 4f, 4g, 4h en 4i. De locatie Landeweer heeft goede examenresultaten geboekt (vmbo-bb 95 procent en vmbo-kb 90 procent).

Revisievergadering

Editie: NR 50 Juli 2019, Locatie: Landeweer

Indien nodig is er donderdagochtend 4 juli een ‘revisievergadering’. Hierin kunnen beslissingen die tijdens de rapportvergaderingen zijn genomen, worden heroverwogen. Dit kan alleen als er nieuwe argumenten zijn.

Boeken inleveren

Editie: NR 50 Juli 2019, Locatie: Landeweer

De leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 moeten hun boeken donderdag 4 juli inleveren op de locatie Zonegge in Zevenaar (bij het Lentebad). De tijden staan in de brief die de leerlingen hierover hebben ontvangen.

Rapport/ouderspreekuur

Editie: NR 50 Juli 2019, Locatie: Landeweer

De leerlingen van leerjaar 1 en 2 worden vrijdag 5 juli om 9.00 uur bij hun mentor verwacht om hun rapport in ontvangst te nemen en het schooljaar af te sluiten. De leerlingen van leerjaar 3 worden om 9.30 uur in de aula ontvangen. Daarna begint de welverdiende zomervakantie. Voor ouders is er vrijdag 5 juli van 10.15 tot 11.00 uur nog gelegenheid om op school een leraar te spreken.

Zomervakantie/nieuw schooljaar

Editie: NR 50 Juli 2019, Locatie: Landeweer

De zomervakantie begint vrijdag 5 juli na het in ontvangst nemen van het rapport en duurt tot en met zondag 18 augustus. Op maandag 19 augustus worden de leerlingen op school verwacht om hun boeken op te halen en op dinsdag 20 augustus begint voor alle leerlingen het schooljaar met één of enkele introductiedagen. Wij wensen leerlingen en ouders/verzorgers een heel fijne zomervakantie!