Locatienieuws Landeweer

Luistertoetsen

Editie: NR 45 Februari 2019, Locatie: Landeweer

Alle vierdeklassers maken als onderdeel van het examen kijk- en luistertoetsen voor de vakken Nederlands en Engels. Voor Nederlands is deze toets in week 8 (18 t/m 22 februari), voor Engels in week 9 (25 februari t/m 1 maart).

Leerplichtconsulenten

Editie: NR 45 Februari 2019, Locatie: Landeweer

Leerplichtconsulent mw. M. Kersten houdt de donderdag 7 februari en donderdag 28 februari een preventief spreekuur op de locatie Landeweer. Woensdag 13 februari komt mw. M. Lenting.   Lees meer >

Voorlichting WhatsUp

Editie: NR 45 Februari 2019, Locatie: Landeweer

De eerste-, tweede- en derdeklassers krijgen vanaf maandag 11 februari een gastles in het kader van het project WhatsUp (in samenwerking met de gemeente Zevenaar). Het doel is de leerlingen weerbaarder te maken met het oog op pesten en discriminatie. Ook wordt ruim aandacht besteed aan digitaal pesten en sexting. Klik hier voor meer informatie over WhatsUp.

Herkansing

Editie: NR 45 Februari 2019, Locatie: Landeweer

De derdeklassers hebben vrijdag 22 februari het tweede herkansingsmoment. Ze mogen maximaal twee werken herkansen. Inschrijven gebeurt onder leiding van de mentor in week 7 (11 t/m 15 februari).

Talentenbureau

Editie: NR 45 Februari 2019, Locatie: Landeweer

Een groep leerlingen van de locatie Landeweer gaat van maandag 18 februari t/m dinsdag 26 februari naar Gambia. Ze helpen daar om een aantal elementaire voorzieningen te verbeteren.  Lees meer >

Carnaval

Editie: NR 45 Februari 2019, Locatie: Landeweer

De eerste- en tweedeklassers vieren vrijdag 22 februari carnaval met een feest in De Griethse Poort in Zevenaar. Het duurt van 19.30 tot 22.30 uur.

SOK-dagen

Editie: NR 45 Februari 2019, Locatie: Landeweer

In januari hadden leerjaar 2 en 3 de BOK-dagen, waarbij BOK staat voor Brede Oriëntatie Keuzedelen. Deze maand staan de SOK-dagen (Smalle Oriëntatie Keuzedelen) op het programma. Lees meer >

Schoolarts

Editie: NR 45 Februari 2019, Locatie: Landeweer

De schoolarts houdt woensdag 6 februari en dinsdag 26 februari spreekuur op de locatie Landeweer. Leerlingen worden hiervoor (met hun ouders) uitgenodigd. Ouders en leerlingen kunnen op eigen verzoek ook een afspraak maken via telefoonnummer 088 - 355 6000 (9.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur). Daarnaast is er een telefonisch spreekuur, op werkdagen van 16.00 tot 17.00 uur.