Locatienieuws Landeweer

Werkweek Ardennen

Editie: NR 51 Oktober 2019, Locatie: Landeweer

De derdeklassers zijn van 23 t/m 27 september op werkweek geweest naar de Ardennen. Ze konden kiezen uit een meer sportief of meer cultureel getint programma. Een belangrijke doelstelling was teambuilding en die is zeker gehaald. Klik hier voor een uitgebreid verslag.

Driehoeksgesprekken

Editie: NR 51 Oktober 2019, Locatie: Landeweer

In de maand oktober worden driehoeksgesprekken gehouden. Leerling, ouders en mentor praten met elkaar over de korte- en langetermijnverwachtingen en -doelen. Om voor alle gesprekken voldoende tijd te hebben, is de locatie Landeweer op donderdag 10 oktober en dinsdag 22 oktober ook ‘s avonds geopend (tot 20.30 uur).

Herfstvakantie

Editie: NR 51 Oktober 2019, Locatie: Landeweer

De herfstvakantie is van maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober. We wensen iedereen een fijne vakantie!

Informatieavond groep 8

Editie: NR 51 Oktober 2019, Locatie: Landeweer

Het Liemers College houdt maandag 21 oktober en woensdag 23 oktober informatieavonden voor ouders van kinderen in groep 8 (en 7). Beide bijeenkomsten zijn op de locatie Heerenmäten en beginnen om 19.30 uur. Klik hier voor meer informatie.

Gezondheidscheck

Editie: NR 51 Oktober 2019, Locatie: Landeweer

Alle derdeklassers worden deze maand uitgenodigd voor een gezondheidscheck door de schoolarts. De klassen 3a t/m 3d zijn dinsdag 22 oktober aan de beurt. De klassen 3e t/m 3g volgen op donderdag 24 oktober. Lees meer >

Toetsweek

Editie: NR 51 Oktober 2019, Locatie: Landeweer

De derde- en vierdeklassers hebben van vrijdag 25 oktober t/m vrijdag 1 november de eerste toetsweek. Naast toetsen worden ook lessen ingeroosterd. Het aantal is mede afhankelijk van het aantal toetsen. Verder wordt tijd ingeroosterd voor inhaalwerk.

D&p-week

Editie: NR 51 Oktober 2019, Locatie: Landeweer

De tweedeklassers hebben van maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november de eerste projectweek van dienstverlening & producten (d&p). Deze projectweek is gericht op module 1: Het organiseren van een activiteit. De leerlingen gaan met elkaar een klassenmaaltijd voorbereiden en uitvoeren. 

SAQI leerjaar 1

Editie: NR 51 Oktober 2019, Locatie: Landeweer

De eersteklassers vullen vanaf maandag 28 oktober de onlinevragenlijst SAQI (School Attitude Questionnaire Internet) in. Dit geeft inzicht in de wijze waarop de leerlingen school ervaren. De SAQI-vragenlijst meet de motivatie voor de schoolvakken, de tevredenheid over school en het zelfvertrouwen. De afname vindt plaats in het mentoruur.