Locatienieuws Landeweer

Praktijkexamens

Editie: NR 37 April 2018, Locatie: Landeweer

De vierdeklassers beginnen dinsdag 3 april met hun praktijkexamens. Ze hebben van hun vakleraar de data en tijdstippen doorgekregen waarop ze zijn ingeroosterd. Voor en na een praktijkexamen zijn er gewoon lessen volgens het rooster.

Gastlessen tegen pesten

Editie: NR 37 April 2018, Locatie: Landeweer

Medewerkers van het Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) verzorgen van 9 t/m 11 april WhatsUp-gastlessen in leerjaar 2 en 3. Het doel is de leerlingen weerbaarder te maken tegen pesten, ook digitaal (cyperpesten, sexting etc.).

Keuze praktijkvakken

Editie: NR 37 April 2018, Locatie: Landeweer

De tweedeklassers hebben in maart kennisgemaakt met de verschillende keuzedelen (praktijkvakken) in leerjaar 3. In april gaan de leerlingen hun definitieve keuze maken. Samen met ouders, mentor en decaan wordt het richtingkeuzeformulier ingevuld.

Herkansing maatschappijleer

Editie: NR 37 April 2018, Locatie: Landeweer

Het schoolexamencijfer voor het vak maatschappijleer is tevens het eindexamencijfer. Het komt dus op het diploma te staan en telt mee voor het examen. Vierdeklassers die onvoldoende staan, kunnen maandag 16 april een herkansing maken. Dit is de laatste kans om het cijfer voor maatschappijleer te verbeteren.

Deadline examenkandidaten

Editie: NR 37 April 2018, Locatie: Landeweer

Voor de examenkandidaten is woensdag 18 april een belangrijke dag. Dan moeten alle cijfers in orde zijn en alle toetsen zijn gemaakt. Ook moeten alle handelingsopdrachten, lichamelijke opvoeding en KV1 met een voldoende zijn afgesloten. 

Verkeersveiligheid

Editie: NR 37 April 2018, Locatie: Landeweer

De tweedeklassers hebben donderdag 19 april The Battle. Dit is een project over verkeersveiligheid. Het doel is om op een speelse, interactieve en competitieve manier het bewustzijn van de leerlingen over hun rol in het verkeer te vergroten. Jongeren zijn een grote risicogroep in het verkeer.

Laatste lesdag

Editie: NR 37 April 2018, Locatie: Landeweer

Donderdag 26 april is de laatste lesdag voor leerjaar 4. Iedere leerling krijgt deze dag tijdens de exameninstructie een persoonlijk rooster waarop de exacte tijdstippen van de examens staan vermeld. Dit examenrooster is voor elke leerling verschillend.