helpers weg > Moeten leerlingen zwerfvuil opruimen?

helpers weg > Moeten leerlingen zwerfvuil opruimen?

Helpers weg! is de discussierubriek van de LC Courant. Deze keer gaat de stelling over afval. Want sinds kort werkt het Liemers College samen met GoClean de Liemers. De leerlingen Lotte Egging en Silke Janssen reageren op de stelling ‘moet de school het initiatief nemen om leerlingen zwerfvuil te laten opruimen?’ Maar eerst vertelt Stan Hoppe meer over de samenwerking met GoClean.


DOOR STAN HOPPE (HAVO-5)


Litterati-app
GoClean is een stichting die zwerfvuil wil tegengaan door het op te ruimen en te monitoren. Dat laatste gebeurt met de Litterati-app, waarmee je zwerfvuil kunt ‘taggen’ en het vervolgens aan de veroorzakers kunt laten zien. Uiteraard in de hoop dat ze hun leven beteren.


Snoeproute
Een aantal leerlingen van de locatie Heerenmäten heeft in maart de ‘snoeproute’ tussen de school en supermarkt Jumbo op deze manier in kaart gebracht. Ze wilden weten wat voor afval er op straat ligt en waar het vandaan komt. De groep begon op de parkeerplaats van Heerenmäten, die ze met grijptangen van al het zwerfvuil hebben ontdaan.


Flesjesautomaat
Inmiddels is er binnen ook een automaat geplaatst, waarin leerlingen plastic flesjes kunnen gooien. Zo blijft de school netjes. Maar er zit ook een onderzoek aan vast, want de leerlingen krijgen een beloning als ze een flesje in de automaat gooien. Onderzocht wordt of je zo het gedrag van mensen kunt veranderen. Waarschijnlijk wel, want er stonden in de pauzes meteen lange rijen bij het apparaat.


Stelling
En dan nu de reacties van Lotte en Silke op de stelling: moet de school het initiatief nemen om leerlingen zwerfvuil te laten opruimen?


Lotte (havo-5, rechts op de foto): “Ik vind het onzin, want het is net alsof alle rotzooi van leerlingen komt. Ook nemen leerlingen hun eten vanaf de Jumbo mee maar school, dus waarom zou het op straat liggen als het nog niet is uitgepakt?”


Silke (vwo-6, links op de foto): “Ik vind het een geweldig initiatief. Het is goed voor het milieu en het is niet netjes om afval op straat te gooien.”Terug naar overzicht