Locatienieuws Didam

On Stage

Editie: NR 53 December 2019, Locatie: Didam

Voor alle leerjaren staat dinsdag 10 december On Stage op het programma. Dit is een multidisciplinaire podiumavond die wordt georganiseerd door de sectie muziek. Iedere leerling kan zijn/haar talent laten zien en/of horen op en rondom het podium. Dat kan muziek zijn, maar ook andere (creatieve) kunsten. Naast optredens van leerlingen uit alle leerjaren, zijn er verrassingsoptredens. On Stage begint om 19.30 uur. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Kaartjes kosten 2,50 euro en zijn verkrijgbaar bij de muziekdocenten.

Filmpje!

Editie: NR 53 December 2019, Locatie: Didam

Alweer even geleden: het Glitter & Glamourfeest van de eerste- en tweedeklassers op vrijdag 8 november. Maar het filmpje is té leuk om niet nog een keer te delen. Het was inderdaad een spetterend feest.

Etsen bij DRU

Editie: NR 53 December 2019, Locatie: Didam

De leerlingen van havo-4 en havo-5 met tekenen in hun pakket zijn dinsdag 12 november naar het DRU Industriepark in Ulft geweest voor een workshop etens en een tentoonstelling over Leonardo da Vinci. Lees hier meer.

Lille en Ieper

Editie: NR 53 December 2019, Locatie: Didam

De leerlingen van havo-3 en vwo-3 zijn in november twee dagen op excursie geweest naar Lille en Ieper. Dinsdag 3 december verzorgen ze een presentatie voor docenten en medeleerlingen. Lees meer >

Profielkeuze havo-3

Editie: NR 53 December 2019, Locatie: Didam

De voorlichting over de profielkeuze voor leerlingen van havo-3 gaat van start op 2 december (aanvang 19.30 uur). Leerlingen en hun ouders zijn van harte welkom. Lees meer >

Profielwerkstukken

Editie: NR 53 December 2019, Locatie: Didam

Mavo-4 is de afgelopen week begonnen met het profielwerkstuk. In duo’s doen de leerlingen onderzoek naar een onderwerp waar hun belangstelling naar uitgaat. De duo’s zijn gevormd op grond van de vervolgopleiding waarvoor de leerlingen hebben gekozen. Ze worden begeleid door een docent. Havo-5 is al eerder begonnen met het profielwerkstuk. Ook zij werken in duo’s. Dinsdag 3 december is er een werkmiddag. De conceptversie van het werkstuk moet voor de kerstvakantie klaar zijn.

Herkansingen

Editie: NR 53 December 2019, Locatie: Didam

Op dinsdag 10 december en donderdag 12 december zijn de herkansingen van gemaakte schoolexamens voor mavo-3, mavo-4 en havo-5. De leerlingen hebben zich kunnen inschrijven voor vakken die zij willen herkansen.

Kerstgala

Editie: NR 53 December 2019, Locatie: Didam

Het inmiddels traditionele kerstgala voor leerjaar 3, 4 en 5 bij Jan & Jan is dit schooljaar op donderdagavond 19 december. Kaartjes kunnen vooraf op school worden gekocht. Alle leerlingen worden in passende kleding en met gepast vervoer verwacht. Het belooft een mooie avond te worden.

Kerstvieringen/-vakantie

Editie: NR 53 December 2019, Locatie: Didam

Vrijdag 20 december zijn er geen lessen, maar sluiten alle klassen met hun mentor het jaar af met een kerstactiviteit. Deze duurt tot ongeveer 11.00 uur, waarna de kerstvakantie begint. De leerlingen worden op maandag 6 januari weer op school verwacht. Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2020!