Locatienieuws Didam

Kom naar de open dag!

Editie: NR 34 Januari 2018, Locatie: Didam

De jaarlijkse open dag van het Liemers College is op vrijdag 26 januari. Alle locaties zijn van 16.00 tot 19.30 uur geopend voor achtstegroepers, hun ouders en andere belangstellenden. Lees meer >

Klankbordavond

Editie: NR 34 Januari 2018, Locatie: Didam

De geplande klankbordavond voor ouders op 11 december is vanwege het winterweer (code oranje) verplaatst naar maandag 15 januari om 19.30 uur. Tijdens deze avond willen we met ouders praten over een aantal thema's en hun ervaringen met onze school. Ouders kunnen ook zelf onderwerpen aandragen. Alle ouders met een kind op de locatie Didam zijn van harte welkom. Aanmelden kan t/m vrijdag 12 januari bij Nicole klein Tank.

Nieuwe fietsenstalling

Editie: NR 34 Januari 2018, Locatie: Didam

De locatie Didam krijgt onverwacht snel een nieuwe fietsenstalling. De oude voldeed niet meer. Tijdens de aanleg stallen de leerlingen hun fiets op de parkeerplaats achter de gymzaal. Dat gaat prima. We hopen dat de nieuwe stalling snel na de kerstvakantie klaar is.

Theatervoorstelling

Editie: NR 34 Januari 2018, Locatie: Didam

In samenwerking met de gemeente Montferland hebben we donderdag 14 december alle tweedeklassers de theatervoorstelling LIKE kunnen laten bijwonen. Deze rauwe, aansprekende en indrukwekkende voorstelling confronteerde de leerlingen met de emotionele gevolgen van pesten. Tijdens het nagesprek konden ze zelf ook een rol spelen in de voorstelling.

Kerstgala

Editie: NR 34 Januari 2018, Locatie: Didam

Donderdagavond 21 december was het sfeervolle kerstgala voor de derde klas bij Jan & Jan. De leerlingen werden in prachtige voertuigen naar school gebracht. Zowel leerlingen als docenten zagen er geweldig uit. 

Voedselbank

Editie: NR 34 Januari 2018, Locatie: Didam

In de week voor Kerstmis hebben leerlingen etenswaren ingezameld voor de Voedselbank Montferland. Zo realiseerden zij zich dat het ook in onze omgeving niet vanzelfsprekend is dat iedereen voldoende te eten heeft. Vrijdag 22 december hebben alle klassen het jaar afgesloten met een kerstactiviteit. Daarna begon de kerstvakantie.

Rekentoets

Editie: NR 34 Januari 2018, Locatie: Didam

Donderdag 11 januari maken alle leerlingen van mavo-3 en een aantal leerlingen van mavo-4 de rekentoets. De derdeklassers doen dat in het tweede en derde uur en de vierdeklassers in het vierde en vijfde uur. De rest van de dag hebben de leerlingen les volgens het rooster.

Kennismakingslessen groep 8

Editie: NR 34 Januari 2018, Locatie: Didam

Leerlingen van groep 8 van de Didamse basisscholen volgen maandagmiddag 15 januari twee kennismakingslessen van een half uur op onze locatie. Het wordt hun eerste kennismaking met het Liemers College. Vrijdag 26 januari staat de open dag op het programma (van 16.00 tot 19.30 uur). 

Toetsweek/d&p-week

Editie: NR 34 Januari 2018, Locatie: Didam

Met uitzondering van 1A en 1B hebben alle klassen van 15 t/m 19 januari toetsweek. Het toetsweekrooster staat op internet. Voor sommige klassen loopt de toetsweek door tot en met maandagochtend 22 januari. Ook zijn er klassen die vrijdag 19 januari alweer les volgens het rooster hebben. 1A en 1B hebben deze week een mini d&p-week (dienstverlening & producten). Zij zijn daar elke dag van 9.00 uur tot uiterlijk 14.00 uur mee bezig.

Infoavond pakketkeuze

Editie: NR 34 Januari 2018, Locatie: Didam

Voor leerlingen van mavo-2 en hun ouders is er dinsdag 16 januari vanaf 19.30 uur een informatieavond over de pakketkeuze, die de leerlingen voor eind april moeten maken. De decaan geeft voorlichting over de mogelijkheden. Als u verhinderd bent, kunt u maandag 15 januari de voorlichtingsavond op de locatie Zonegge bezoeken. Deze begint eveneens om 19.30 uur.

Profielkeuzedag

Editie: NR 34 Januari 2018, Locatie: Didam

Havo-leerlingen kiezen in de derde klas een profiel voor in de bovenbouw. Dit is een belangrijke keuze, omdat ze dan bepaalde vakken wel of niet meer krijgen. Ook is deze keuze van invloed op de vervolgopleiding. Lees meer >

Excursie Nijmegen

Editie: NR 34 Januari 2018, Locatie: Didam

Gymnasium-2 gaat donderdag 25 januari op excursie naar Nijmegen. De leerlingen maken eerst een stadswandeling door Romeins Nijmegen. Daarna gaan ze naar Museum Het Valkhof, waar ze workshops krijgen en aan hun onderzoeksopdracht gaan werken. We zijn naar verwachting rond 17.30 uur terug in Didam.

Tilburg University

Editie: NR 34 Januari 2018, Locatie: Didam

De leerlingen van vwo-3 gaan maandag 29 januari onder schooltijd naar de locatie Heerenmäten, waar zij volgend jaar hun lessen volgen. Op Heerenmäten krijgen ze voorlichting van studenten van de Tilburg University. De leerlingen moeten dit schooljaar een profiel voor in de bovenbouw kiezen. Dit is de eerste stap in het studiekeuzeproces.

Jeugdverpleegkundige

Editie: NR 34 Januari 2018, Locatie: Didam

Jeugdverpleegkundige Josine Bergsma houdt enkele keren per schooljaar een inloopspreekuur op school. Leerlingen en ouders zijn welkom. Lees meer >