columns > Spannend: Agora Liemers

columns > Spannend: Agora Liemers

Laat ik beginnen met iedereen – leerlingen, collega’s, ouders en andere betrokkenen bij het Liemers College – een fantastisch 2018 toe te wensen. Als school hebben we enorm veel zin in het nieuwe jaar. Er staat dan ook het nodige op stapel. Wat ik zelf heel spannend vind, is een nieuw initiatief waarmee we in het nieuwe schooljaar van start willen gaan.


Het heet Agora Liemers en het is een zeer moderne onderwijsvorm. Het gaat om een groep van circa dertig leerlingen van alle niveaus en leeftijden die onder begeleiding van drie coaches hun eigen leertraject zelf mogen bepalen. Dat betekent geen klassen, geen roosters, geen lesmethodes, geen toetsen en geen klassikale instructie.


In plaats daarvan stellen de leerlingen vanuit de vijf Agora-‘werelden’ leervragen, waarmee ze vervolgens aan de slag gaan. Daarbij worden ze intensief begeleid door de coaches, die een dagprogramma opstellen en de leerlingen helpen bij het stellen van de vragen en het vinden van antwoorden. De leerlingen worden beslist niet aan hun lot overgelaten. Sterker nog: ook zij doen uiteindelijk het reguliere eindexamen.


Agora is overgewaaid uit Roermond. Wij zijn de eerste school in deze regio die een Agora-groep begint. Andere scholen elders in Nederland gaan komend schooljaar ook van start. Samen vormen we een ‘community’, die ervaringen en ideeën uitwisselt.


De Agora-aanpak heeft raakvlakken met ons schoolplan. Denk maar aan het centraal stellen van de leerling, de nadruk op het belang van samenwerken, de rol van de mentor als leercoach of het leren buiten de school. Maar het is beslist niet de bedoeling dat we elders op het Liemers College op dezelfde manier gaan werken. U moet Agora Liemers zien als een aanvulling op ons onderwijsaanbod.


Wilt u meer weten over Agora Liemers? Dan bent u van harte welkom op de infoavond op maandag 5 februari op de locatie Zonegge. We beginnen om 19.30 uur. De Agora-coaches zijn ook tijdens onze open dag op vrijdag 26 januari van 16.00 tot 19.30 uur aanwezig op de locatie Zonegge en op de scholenmarkt op woensdag 17 januari in het Candea College aan de Saturnus 1 in Duiven (19.15 tot 21.30 uur).


HARALD WIGGERS (VOORZITTER CENTRALE DIRECTIE)


PS: Lees hier een uitgebreid artikel over Agora Liemers.Terug naar overzicht