columns > Privacy? (door Harald Wiggers)

columns > Privacy? (door Harald Wiggers)

Een lastig dilemma in deze tijd is het spanningsveld tussen openheid en transparantie aan de ene kant en privacy aan de andere kant. Maakt u zich geen zorgen: ik ga het niet over de sleepwet hebben. Ik blijf dichter bij huis, want ook in het onderwijs speelt deze discussie. Wat mogen ouders van hun kinderen weten en wat mag de school niet met ouders delen.


De nieuwe wet op de privacy maakt het voor scholen niet makkelijker. Veel gegevens over onze leerlingen mogen we niet meer beschikbaar stellen of alleen na een tijdrovende procedure. Bij een misstap riskeren we torenhoge boetes en schadeclaims. Maar je kunt je afvragen of je als school dan nog wel op een goede manier kunt functioneren.


Dat leg ik graag uit. Op het Liemers College gaan we ervan uit dat voor optimale leerresultaten een goed samenspel tussen de ‘driehoek’ leerling - school - ouders een absolute voorwaarde is. Vandaar dat u bijvoorbeeld een paar keer per schooljaar door uw kind wordt uitgenodigd voor een ‘driehoeksgesprek’. Maar dat samenspel is natuurlijk alleen mogelijk als iedereen goed op de hoogte is en weet wat er speelt.


Dat hoeft tegenwoordig geen probleem te zijn. Het Liemers College heeft alle leerlingvolgsystemen gedigitaliseerd en cijfers en veel andere schoolinformatie (roosters, planningen, aanwezigheidsregistratie etc.) is 24/7 online te raadplegen. Verreweg de meeste ouders nemen gelukkig regelmatig een kijkje. Ik schrijf bewust ‘gelukkig’, want ik vind – in het belang van de leerling – dat we deze transparantie moeten koesteren.


Natuurlijk moet de driehoek ook een vertrouwensdriehoek zijn. En natuurlijk snapt iedere mentor en leraar dat openheid niet betekent dat je letterlijk álles met ouders deelt. Maar er is een duidelijk gezamenlijk belang, namelijk dat de leerling het maximale uit zichzelf haalt. Dat lukt niet als we niet open tegen elkaar zijn. Zeg ik iets heel raars als ik stel dat dit eigenlijk niet zoveel met privacy te maken heeft?


HARALD WIGGERS (VOORZITTER CENTRALE DIRECTIE)Terug naar overzicht