columns > Onderwijskwaliteit (door Wiep van der Pal)

columns > Onderwijskwaliteit (door Wiep van der Pal)

Vorige maand was er veel te doen over de kwaliteit van het onderwijs. Volgens de inspectie gaat die kwaliteit al twintig jaar achteruit. Dat klinkt alarmerend, maar de vraag is of het klopt. Diverse kranten plaatsten kritische kanttekeningen bij de onderbouwing.


Mij lijkt vooral van belang wat we onder kwaliteit verstaan. Hebben we het over basisvaardigheden als taal en rekenen, over (sociale) vaardigheden als samenwerken en kritisch/creatief denken of over vaardigheden als duurzaam denken en handelen (wereldburgerschap)? En welke vaardigheden zijn dan het belangrijkst? Het antwoord is niet eenduidig te geven. Het hangt ervan af aan wie je deze vragen stelt en wanneer. Vijftien jaar geleden gaven leerlingen en ouders andere antwoorden dan nu.


Dat neemt niet weg dat Nederlandse leerlingen al een tijdje gemiddeld lagere cijfers voor examens halen. En uit internationaal onderzoek blijkt dat leerlingen in Nederland minder gemotiveerd zijn en zich in de klas vaker ‘onordelijk’ gedragen. Veel leraren, ook op onze school, bevestigen dat beeld. Het gekke is dat de meeste leerlingen het wél naar hun zin hebben op school. Kennelijk zijn we onvoldoende in staat ons onderwijs aan te laten sluiten op de belevingswereld van de leerlingen.


Ik denk dat dat we ons daarop moeten richten: hoe kunnen we leerlingen zo uitdagen dat ze met plezier (hoeft niet altijd...) leren en presteren? Nog niet zo lang geleden hebben we een groot aantal leerlingen in de Liemers gevraagd wat en hoe ze willen leren. Dat heeft geleid tot het Liemers Lijstje. Is dat een toverlijstje? Natuurlijk niet. Maar het is wel een goede basis voor een serieus gesprek tussen leerlingen en leraren. Met als uiteindelijk doel onderwijs dat door leerlingen, ouders, bedrijven en overheid wordt gewaardeerd.


WIEP VAN DER PAL (LID CENTRALE DIRECTIE)Terug naar overzicht