columns > Hún school (door Maarten Delen)

columns > Hún school (door Maarten Delen)

Als u de afgelopen weken één van onze informatieavonden heeft bezocht, zal het u zijn opgevallen dat leerlingen een substantieel deel van het programma voor hun rekening namen. Enthousiaste leerlingen die het oprecht leuk vinden om geïnteresseerde ouders en mogelijk nieuwe leerlingen te vertellen waarom zij zich op hun plek voelen op het Liemers College. Waarom het hún school is.


Dat leerlingen een prominente rol spelen, is volkomen normaal op het Liemers College. Een paar voorbeelden: eersteklassers hebben ouderejaars als mentor, leerlingen helpen elkaar met het schoolwerk, leerlingen fungeren als rechterhand en hulp van docenten, leerlingen praten mee in deelraden en de medezeggenschapsraad en leerlingen treden op in leerlingenarena’s die zich bezighouden met onderwijskundige thema’s (bijvoorbeeld ‘toetsdruk’). En dit is alleen nog maar wat mij zo te binnen schiet.


Vinden we het genoeg? Nee. In het schoolplan 2020-2024, waaraan we momenteel werken, gaan we nog een paar stapjes verder. Het Liemers College is toe aan meer ruimte, meer verantwoordelijkheid en meer invloed van leerlingen in hun school, omdat ook alle anderen in de school - schoolleiding, docenten en ondersteuners - daaraan toe zijn. De leerlingen gaan samen met ouders en medewerkers hun school voor de komende vier jaar vormgeven. Ik zie ernaar uit aan en in die school te mogen werken.


Maarten Delen (voorzitter centrale directie).Terug naar overzicht