columns > Graag een examen van déze tijd

columns > Graag een examen van déze tijd

Wie de ontwikkelingen in onderwijsland een beetje volgt, weet dat steeds meer scholen hun onderwijs aanpassen aan de eisen die deze tijd stelt. Dat geldt zeker ook voor het Liemers College. Toch sluit iedere leerling nog altijd de middelbare school af met een centraal examen dat uit 1968 stamt. En ja, dat is een probleem. Waarom? Om heel veel redenen, maar vooral omdat tegenwoordig niet alleen kennis belangrijk is, maar ook vaardigheden. En omdat het onderwijs veel flexibeler is geworden. Leerlingen volgen steeds meer hun eigen route en maken allerlei eigen keuzes.


Het centraal examen houdt daar geen rekening mee. Het toetst alleen kennis, en bovendien vanuit een verplicht programma en op een vaststaand moment. Leerlingen doen examen op één niveau, waardoor hun slechtste vak bepaalt welk diploma ze krijgen. Ben je goed in een vak en wil je het daarom eerder of op een hoger niveau afsluiten? Jammer dan. Hoezo ruimte geven aan talent… Ben je geslaagd voor alle vakken op één na? Pech gehad: je mag het hele jaar over doen. Hoezo onderwijstijd nuttig besteden…


Moeten we dus af van het centraal examen? Nee, want er is niets mis met een landelijk referentiekader. Maar dan wel graag een referentiekader van deze tijd. Dus een centraal examen dat ook vaardigheden toetst, dat niet is dichtgetimmerd met verplichte stof en dat meerdere toetsmomenten kent. Zodat recht wordt gedaan aan verschillen tussen leerlingen en talent écht de ruimte krijgt.


Gaan we wachten tot het centraal examen is aangepast aan deze tijd? Nee, het Liemers College wil dat leerlingen nú het beste uit zichzelf halen. Daarom zijn er we bijvoorbeeld al havo-leerlingen die bij een aantal vakken examen doen op vwo-niveau en daarom kunnen mavo-derdeklassers vanaf komend schooljaar de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde alvast op havo-niveau volgen. En we beginnen in augustus met een Agora-groep. Deze groep leerlingen van verschillende niveaus gaat samen met coaches en expertgroepen van leraren, ouders en ondernemers hun eigen leerweg naar het examen bepalen. Hopelijk is de regelgeving tegen die tijd aangepast. Aan mij zal het niet liggen.


HARALD WIGGERS (VOORZITTER CENTRALE DIRECTIE)

 

PS: Wilt u meer weten over dit onderwerp? Lees dan dit artikel in de Volkskrant: Huidige eindexamens volgens VO-raad niet meer van deze tijd.Terug naar overzicht