columns > Dialoog (door Maarten Delen)

columns > Dialoog (door Maarten Delen)

Scholen in Nederland hebben een dubbele opdracht. We bereiden leerlingen voor op de volgende stap in hun leven – een vervolgopleiding en daarna een baan – én we begeleiden ze in hun groei naar volwassenheid. Dat laatste houdt in dat er aandacht is voor hun (toekomstige) rol in de samenleving.


Daar beginnen we meteen de eerste dag op het Liemers College mee. School is immers de plek waar leerlingen leren omgaan met medeleerlingen, met docenten en met nog heel veel meer mensen in de wereld om hen heen. Dat is niet altijd makkelijk, zeker niet als die buitenwereld minder uitnodigend en hartelijk is dan je zou willen.


Daarom willen we bijdragen aan een betere wereld. Bijvoorbeeld door de regenboogvlag uit te hangen om te laten zien dat iedereen – binnen en buiten de school – zichzelf mag zijn. Maar ook door in actie te komen voor de voedselbank, door samen met GoClean de Liemers zwerfvuil tegen te gaan en door Hope XXL te ondersteunen in het streven naar een wereld waarin iedereen zijn of haar leven met een 8 waardeert. Onze leerlingen kijken daarbij verder dan de eigen woonplaats of regio. Ze hebben contact met leeftijdsgenoten over de hele wereld en komen via uitwisselingen en projecten in aanraking met armoede, ongelijkheid, uitsluiting, machtsmisbruik en de gevolgen van ongecontroleerde industrialisering.


Het Liemers College omarmt zijn vormende opdracht uit volle overtuiging. Voor mij persoonlijk was het een belangrijke reden om voor het leraarschap te kiezen. Maar die vormende opdracht luistert wel heel nauw. Sommigen in Nederland vinden dat het onderwijs daarbij soms over de schreef gaat. Ik kan goed begrijpen dat een docent uit betrokkenheid en zijn/haar eigen rechtvaardigheidsgevoel doorschiet naar oordelen en zelfs veroordelen. Het is voor iedereen moeilijk om neutraal te blijven als daden of opvattingen van anderen je tot in de ziel raken.


Maar laten we het vooral als een kans zien om – vanuit onze vormende opdracht – met leerlingen in gesprek te gaan over belangrijke maatschappelijke kwesties. Een gesprek waarbij we elkaar en elkaars opvattingen respecteren en we oog en oor hebben voor wat een ander beweegt.


Maarten Delen (voorzitter centrale directie)Terug naar overzicht