columns > De basisschool als voorbeeld

columns > De basisschool als voorbeeld

Het Liemers College hoopt deze maand heel veel ouders van kinderen in groep 7 en vooral groep 8 welkom te heten op de locatie Heerenmäten. Daar houden we op maandag 21 oktober en woensdag 23 oktober kennismakingsavonden, hopelijk als begin van een veel langer traject.


Toch is dat niet het hoofddoel van deze avonden. We willen ouders vooral meenemen in de overgang van het basisonderwijs naar de middelbare school. Dat is nodig, want het voortgezet onderwijs mist de eenvoud van de basisschool. Een heleboel vakdocenten in plaats van één leerkracht, kiezen tussen verschillende opleidingen (vmbo, mavo, havo of vwo), vriendjes die straks in een andere klas zitten, de school vaak verder van huis…


Voor de meeste achtstegroepers is dat allemaal niet zo’n probleem. Sterker nog, ze zijn er eigenlijk wel aan toe. Toch kiest het Liemers College ervoor om die stap kleiner te maken. Daarbij hebben we ons laten inspireren door de kracht van het basisonderwijs: we willen dezelfde kleinschaligheid – al is het gebouw groter – als basis om elkaar echt te leren kennen. En ook eenvoud waar mogelijk en ondersteuning waar nodig.


De locatie Didam gaat hierin komend jaar al heel ver door het onderwijs in leerjaar 1 en 2 grotendeels hetzelfde in te richten als het basisonderwijs. De wijze waarop Agora-onderwijs is georganiseerd, staat eveneens heel dicht bij de basisschool. We nodigen leerkrachten van groep 7 en 8 van harte uit om dat zelf te ervaren op de kennismakingsavonden. Ik hoop hen en heel veel ouders te ontmoeten op 21 en 23 oktober. Tot dan!


Maarten Delen (voorzitter centrale directie).Terug naar overzicht